Amazon integration

Hvad skal du være opmærksom på

Amazon integration – hvad skal du være opmærksom på

Vil du gerne i gang med at sælge produkter på Amazon, er det en forudsætning, at du får oprettet dine produkter først. Det kan du gøre på 3 måder:

  1. Manuelt. Her indtaster du alle feltværdier manuelt et felt af gangen, og opretter dermed et produkt af gangen.
  2. Import. Amazon har en Excel skabelon for hver kategori som man kan udfylde med produktdata, og derigennem oprette sine produkter ved at uploade Excel arket til Amazon.
  3. Integration. Her integrerer du din webshop/PIM/ERP system med Amazon således, at du kun har dine produktdata et sted, og så automatisk kører alle produkter over til Amazon derfra.

Når du bruger metode 2 og 3, er det vigtigt at gøre det korrekt, for Amazon fungerer bare bedst når man gør tingene rigtigt!

Her i indlægget vil vi fokusere på de sidste 2 muligheder, da de begge forudsætter korrekte produktdata for at fungere.

Hold fast, for nu bliver det lidt teknisk

Især ved arbejdet omkring varianter skal man være særlig opmærksom på, hvordan det skal gøres.

For at oprette varianter på Amazon, skal man have en “parent” og nogle “childs” (på dansk også kendt som moder-barn relationen). En parent er en slags produkt container som indeholder alle varianterne (childs). Man kan ikke købe en parent, men køber i stedet altid en variant. Varianter anvendes f.eks. i tøjbranchen, hvor man har varianter i forskellige størrelser og farver.

I Amazon administrationen ser en parent med 2 childs/varianter således ud:

Amazon visning af varianter

Amazon visning af varianter

Ser man ikke sine varianter på den måde (2 childs placeret under en parent), er det et tegn på at de er oprettet forkert.

Et eksempel på hvad der kan gå galt

Når man uploader produktdata til Amazon, er det derfor rigtig vigtigt, at systemet ved hvilke data der er parent, og hvilke data der er childs. Det ved systemet ved hvilke felter der er udfyldt på hvilket niveau i filen som man uploader. F.eks. skal alle childs (varianter) have hvert sit unikke EAN nummer, mens en parent IKKE må have et EAN nummer. Opretter man produkter hvor parent ved en fejl har fået et EAN nummer påført, vil Amazon derfor fejlagtigt tro at det er en child. Det gør at relationen ikke oprettes korrekt. For at rette dette, skal man først uploade en fil til Amazon hvori man sletter produkterne. Herefter retter man sine data til, venter 24 timer, og uploader så de samme (nu korrekte) data igen. Er produkterne først oprettet forkert, kan man ikke bare lave en opdatering, men er altså nødt til at slette sine produkter først og oprette dem igen.

Har man sat en automatisk integration op der kører data over et par gange om dagen, kan det være svært at fortælle integrationen at den først skal slette nogle produkter, og så vente 24 timer på at oprette dem igen. Det kan meget hurtigt blive svært at styre, og kan nemt gå galt.

Et eksempel på hvordan en fejlbesked ser ud

Afhængigt af hvilket system, modul eller feed som du bruger til integrationen, kan en fejlbesked for denne type fejl se sådan her ud:

Amazon integration - fejlbesked

Amazon integration – fejlbesked

Det kan være svært at afkode præcis hvad en sådan fejlbesked betyder, samt vide hvad det er man skal gøre for at løse det.

Det kræver derfor ofte noget erfaring med Amazons måde at håndtere produktdata på, for at forstå hvordan Amazon gerne vil modtage deres data. Her er du velkommen til at kontakte mig hvis du har brug for hjælp til din integration.

Start i det små

Ovenstående er naturligvis bare et enkelt eksempel på hvad der kan gå galt. Når man tester, er det derfor vigtigt, at starte med at overføre nogle få produkter først, for at være sikker på at det hele er sat korrekt op. For skal der slettes produkter som er fejlet, er det bare nemmere at slette nogle få fremfor en masse.

Vil du gerne i gang med at integrere dine produktdata med Amazon, anbefaler jeg at man hiver fat i en konsulent inden man starter, for at få noget rådgivning omkring hvordan det skal gribes an. Går man selv i gang uden den nødvendige viden, kan det efterfølgende blive nødvendigt at bruge en del timer på bare at rydde op, inden man så først bagefter kan gå i gang med at opsætte integrationen korrekt.

Kontakt mig hvis du ønsker hjælp til din Amazon integration

Ønsker du hjælp eller sparring til at få opsat tingene på den rigtige måde, er du velkommen til at hive fat i mig.

Det KAN komme til at virke!

Du skal da heller ikke snydes for slutresultatet. Bliver produktdataene overført korrekt til Amazon, vil du kunne se dine produkter på en side ala denne her. Her vil du kunne vælge mellem dine varianter:

Amazon produktside visning

Amazon produktside visning

Og så er du klar til at sælge på Amazon!