Ydelser

Få styr på dine websystemer og produktdata.

Ofte ender webprojekter og brugen af websystemer ikke med det forventet resultat. Enten bliver resultatet ikke som forventet, det tager længere tid, end man troede, eller det kostede dobbelt så meget som aftalen lød på fra starten af implementeringen. Ofte skyldes det manglende forventningsafstemning mellem virksomheden og leverandørerne. Det er her, at at jeg kommer ind i billedet.

Med en struktureret tilgangsvinkel hjælper jeg dig med at få ryddet op i eksisterende websystemer og produktdata eller hjælper dig med at få implementeret nye tiltag.

Hvad får du ud af det?

• Bedre overblik over dit setup (systemer og produktdata).
• Reducering af usikkerhed gennem en bedre organisering af dine systemer og data.
• Styr på omkostninger og ressourcer.
• Stærkere profil udadtil.
• Nemmere at føre nye medarbejdere ind i systemerne.
• Større arbejdsglæde hos medarbejderne, når der er styr på tingene.
• Lavere driftsomkostninger.
• Nemmere at bygge ovenpå.
• Hjælp til at komme i mål med udeståender.

Ring 61 30 02 73 for at høre mere

 

Hvad kan du få hjælp med?

Jeg tilbyder hjælp inden for en række områder, som vil hjælpe dig med at få et struktureret overblik over dine opgaver samt komme godt i mål med dine opgaver.

Amazon

• Erfaring med onboarding på Amazon af mere end 20 SMV virksomheder i Danmark.
• Godkendt rådgiver på SMV Digital hjemmesiden.
• Support, opsætning, rådgivning og strategi – jeg hjælper der hvor du er.

Online markedspladser

• Find den eller de rigtige markedspladser til dig og din virksomhed.
• Optimering af nuværende platforme.
• Rådgivning om hvordan du får mest ud af online markedspladser.

Projektledelse

• Styring af projekt – leverandørkontakt, tidsplaner, økonomi, ressourcer og opgaver.
• Afklaring af projekt – udarbejdelse af kravspecifikation / projektbeskrivelse.

Kravspecifikation

• Analyse af eksisterende systemer, hvad fungerer, og hvad kan gøres bedre.
• Hjælp til at finde det rette system og den rette leverandør.
• En struktureret tilgang sikrer dig en grundig og fyldestgørende beskrivelse af dine ønsker og behov.

Produktdata

• Oprettelse af produkter i CMS, PIM, DAM, ERP, WEBSHOP og andre websystemer.
• Klargøring / opdatering af billeder og tekster.
• Omorganisering / flytning af produktdata, f.eks. fra Excel til Webshop eller fra et system til et andet.
• Systemintegrationer – skal der ændres i den måde, data flyttes på mellem systemerne.

Workshop og undervisning

• Afholdelse af workshop – intern undervisning.
• Afklaring af behov.
• Undervisning i brug af websystemer.
• Brugerguides: sådan anvender du setuppet trin for trin – PDF eller videoguides.
• Udarbejdelse af undervisningsmaterialer.
• Procedurebeskrivelser.

Ring 61 30 02 73 for at høre mere