Online marketing blog med fokus på CMS systemer

Hvordan påvirker den hastige udvikling af nye teknologier og platforme hjemmesider som vi kender dem i dag, og hvordan tilpasser man bedst muligt hjemmesider til at fortsætte med at skabe værdi? Det vil jeg forsøge at sætte fokus på.